Полезни статии за риболова

Как да постигнем максимално от риболова, като количество риба и удоволствие.

Уклей

Рибата уклей е представител на семейство шаранови, наред с това тя е роднина и на сребристата рибка.

Обитава бистри и чисти сладководни води. У нас е широко разпространен вид.

Размерите, до които достига уклея са в порядъка на 15-20 см и тегло от 80-100 грама.

Характерно за уклея е удълженото му и странично сплескано тяло. По гърба е в зелени и синьо зелени краски, понякога достигащи тъмен маслинов оттенък. Люспите, както и перките на уклея са сребристи, а понякога с лек примес от жълто. За аналната перка на уклея е типична удължената форма и кил. Очите са също в сребристо. Устата е с долна челюст и пригодена към начина им на прехранване. За храна използват главно насекоми и зоопланктони.

Средната годишна възраст на уклея достига осем години, а в полова зрялост влиза едва след втората година. Живее на големи пасажи и хвърля хайвера в зависимост от температурата на водата.

Уклея е идеален за спортен риболов. Такъмите се избират леки, а при залавяне на куката, трябва бавно повдигане на пръта, след, което излиза над водата. Поради пъргавината на рибката, трябва да се действа и по-динамично от страна на рибаря.

На дъно уклея не е така бърз, както на улов на леко. За стръв се използва намачкан хляб, стрит на трохи. За да не се разпилява по повърхността може да се използва подръчен материал като хранилка. Захранката, трябва да е периодична. Тежест не се изисква, такъмите се залавят с въже.

За улов на було не е препоръчителен поради хабенето на много макара за дребната рибка. И все пак, нужното оборудване е: основна линия на влакно, между 0,22 и 0,24. Изкуствена или жива муха на тънък повод. Тъмни на цвят куки с №18–№16.

Пръта за улов на уклей трябва да е лек. Телескоп без водач е идеален вариант. Макарата трябва да достига 4 метра, а върха да е мек и пъргав.

За плувка се избира с малък размер и с кръгла форма или правоъгълна форма от 4 до 6 см. Прави се утежнение от два броя сачми. За влакно се избира не повече от 0,12 и повод до 0,08. Куките трябва да са светли – бели или бронзови, тънки и прави са най-използваните, като №18. С рачило се ловят дребни уклеичета. Понякога на дъно могат да се уловят доста по-едри екземпляри.

Месото на уклея е сухо и постно. Получава се добре приготвено пържено, а за целта се овалва в червен пипер и брашно. Препържването е добре за костиците, които никак не създават проблем, поради финия размер. Уклея няма тинест дъх като повечето дъни обитатели, нито се храни с водорасли, за да нагарча. Това го отрежда към вкусните риби за мезе.

Вход