Полезни статии за риболова

Как да постигнем максимално от риболова, като количество риба и удоволствие.

Червеноперка

Риба червеноперка е представител на шаранови риби.

Характерна е с красивият си вид и сходността с бабушка.

На размери достига до 40 см и тежи до един килограм. Понякога са улавяни червеноперки от 1,5 кг. Отличителна черта на червеноперката от бабушката са жълтите й очи. Устата е разположена на върха на муцунката, а това определя излизането и храненето й по повърхността. По люспите липсва или е в съвсем минимални количества слузта. Формата на тялото е гърбава. Гръбната перка се намира зад коремните плавници. Всичко това са отличителни характеристики между двете красиви риби – червеноперка и бабушка. На цвят червеноперката е кафява към зелено, а в страните покрита в златист или бронзов цвят. Малките на рибата са със сребристи люспи.

Червеноперка обитава както течащи, така и застояли води. По нашите водоеми е по-рядък вид, сравнена с бабушка. Обитава средните нива на водната повърхност и обожава места с много водорасли.

Прехраната й се състои от зоопланктони, а докато е малка се храни с личинки, насекоми и охлюви.

При улова на червеноперка трябва да се внимава значително. Причините са в богатата растителна среда, където се укрива рибата и откачването й.

При засичане на червеноперка трябва да се извършва късо и бавно, защото тя има нежна уста, а борбеността й е голяма.

Като основен метод при риболов на червеноперка се ползва плувка със стръв, която се потапя възможно най-бавно. В случаи, че не се налага замятане може и тежест. На улов за тежко на червеноперка се ходи рядко.

За стръв се използва намачкан и стрит на сито хляб, от които се оформят топчета. Може да се ползват и бисквити. Подхранката също е важна.

За улов на червеноперка в застояли води са нужни – лек телескоп от 4 или 5 метра, без водач. На далеч се ползва телескоп с макара и водач от 3 до 3,50 метра. За влакно се вземат номера от 0,14 или 0,16, като се има в предвид, че местата, които обитава рибата са главно шлаки. За повод, добър избор са 0,10 и 0,12. Среден номер плувки.

Като вкусови качества червеноперката не е изключителна. Има леко горчив привкус от водораслите, с които се храни. Тревния аромат може да бъде премахнат с накисване на месото в прясно мляко. Приготвя се добре, единствено пържена червеноперка.

Още в тази категория: « Балканската мряна Уклей »

Вход