Полезни статии за риболова

Как да постигнем максимално от риболова, като количество риба и удоволствие.

Петък, 06 Септември 2013 10:07

Щука

Представител на семейство щуки се среща главно в Азия и Америка, но години наред остава в множество приказки, митове, легенди, разравяни от много народи.

По нашите води се среща щука, с размери до 30 кг, но от миналото датират данни за гигантски екземпляри, с чудовищни големини.

Така например останки на един от неповторимите такива са запазени и до днес в музей в Манхайм, Германия. Останките са с година на съществуване 1230. Предполага се, че е била заловена в 1497 г., а размерите му достигали 5,70 метра дължина и 140 кг. Предполага се, че старостта е довела до смъртта му.

Характерно за външността на щуката е тяло с форма на стрела. На цвят, не може да се даде точно определение, като поради местообитанието мени постоянно краските. Нашите екземпляри са с ивична шарка, а за тези от Северна Европа типична е точковидната краска. Предимно в кафяво зелен или сиво зелен цвят са познати щуките. С напредване във възрастта гърбът, главата и страните почерняват.

Формата на щуката може да се оприличи още като крокодилска, с мощна челюст и патешка уста. В отворено състояние е способна да погълне плячка с огромни размери. Има чифт кучешки зъби, с които умъртвява жертвите. Интересно е и това, че от вътрешната страна на хрилете, щуката също има зъби, които спират опита на плячката да избяга от там.

Щуката има уникални двигателни способности. Опашният плавник е силно мощен. До него е гръбната перка, с която отскача, когато атакува жертвата. Тази риба е надарена и с изумяващо зрение, което й позволява да гледа във всички посоки. Очите й са големи и жълти.

Прехранва се с всичко живо движещо се наоколо. Това я отрежда още в древността като страшен изпулин. Предпочита червеноперка, каракуда, малки щуки, уклей, а при липса на риби се прехранва с мишки и жаби.

По нашите водоеми щука се среща изключително много, благодарение на лесната и приспособимост. Тя обитава река Дунав, Струма, Тунджа, Марица и Янтра, както и язовири и напоителни системи.

Обича да се укрива в дебнене на плячката, а подхода и маниера и на лов са уникални и присъщи дори за най-малките и представители.

Поради многото специфики и начина на ловене на щука е различен. Щука се засича по-рязко от всяка друга риба. От значение са здравите влакна с метални поводи. Има силна и неподатлива устна кухина, и дори да е погълнала стръвта, това не е още гарант, че се е заловила.

На леко е най-типичния метод за ловене. Рибата обича не чисти, места с голяма растителност и укрития, шлаки. Може да се ползва утежняване от поредица сачми или да се заловят няколко рибки за стръв една след друга.

На тежко щука се лови с баластриери. За улов на блесна се ползват язовири, проходи водоеми, заливи, устия на реки.

Месото на щуката е стегнато, полупрозрачно, с лек розов цвят и без костици. Това го прави изключително предпочитано. Може да се приготвя под различни форми – пържена на шайби, печена на фурна, варена и т.н. Идеално се комбинира като мезе или ястие с червено вино.

Публикувана в Риболов

Вход