Полезни статии за риболова

Как да постигнем максимално от риболова, като количество риба и удоволствие.

Петък, 06 Септември 2013 10:09

Черноморска пъстърва

Рибата позната като Черноморска пъстърва, както говори и наречието и обитава Черно море. Често е бъркана с останалите представителки на семейство пъстърви и конкретно с американска пъстърва и сивен. Поради редкият й улов, предизвиква голям интерес сред рибарите.

Според начина на живот на пъстървата се определят и размерите й, краските и всичко около външността, затова е и трудно да се прецени, дори, когато тъкмо тя е уловена.

Черноморска пъстърва ориентировъчно достига до 7-8 кг и 80-90 см. На гърба има мастна перка, има отрязан опашен плавник.

Обитава каменисти дъна, в близост до брегове.

Храни се с рибки и скариди, които са и идеална стръв за пъстървата.

Размера и вида на черноморската пъстърва, както и на речната такава зависи много от алкалността на водите, от температурата и редица други фактори. Може да живее в много студени водоеми, но при рязка промяна дори е податлива на заболяване и смърт. Отглежда се в живарници и се развъжда изкуствено.

Характерно за този вид риба е закръгленото тяло и пъргавината й. Има голяма глава, а устата със здрава челюст и множество ситни зъби. Цвета и формата на очите й са златисти и големи. Въпреки данни от уловени екземпляри с червени и други очи. Плавника на опашката и е мощен, а перките добре развити. Както за всички представителки на пъстървата, така и при черноморската е характерна мастна перка, дребни люспи и различни нюанси в зависимост от водоема. Сред срещаните в нашите води са пъстърви в зелено и кафяво, сиво, сиви и кафяви краски или маслиненозелени. От страни е оцветена в златисто. Прехранва се с личинки, насекоми, бръмбари, червеи, дребни рибки, жаби, мишки. За стръв се ползва мачкан хляб.

За риболов на пъстървата може да се ползва на плувка, на полутежко или на тежко.

При улов на плувка се прави утежняване на основното влакно. За размер се ползва 0,16 и 0,18 и повод 0,14; куките са в зависимост от стръвта или с №10 и №6.

За риболов на пъстърва на полутежко се използва мренаджийско-пъстървова техника. При, което влакното е от 0,20, с едра сачма.

За улов на пъстърва на тежко - основно влакно от 0,20 до 0,28; повод 0,16 и куки от №8 или №5 са добро решение.

За спинингов риболов линията трябва да е от 0,18. За булдо се избират тъмни мухи и размери от №14 нагоре. За риболов с блесни, туистери, клатушки и воблери се избират според големината на предполагаемите за района риби.

Публикувана в Риболов

Вход