Полезни статии за риболова

Как да постигнем максимално от риболова, като количество риба и удоволствие.

Риболов

Балканска мряна, позната още като черна мряна е представител на семейството на шарани. Тя е сред най-впечатляващите по външност риби. Формата на тялото й е вретеновидна, леко закръглена и покрита с дребни и здраво заловени люспи. На размери достига 35 см дължина и тежи по един килограм. В зависимост от начина й на живот и местообитанието, Балканска мряна има златисти или тъмно сини петна и краски. В сребристо са обагрени рибите, които обитават пясъчни места. На гърба, рибата е тъмна и прелива към опушено сиво, черно или бронзово. Гръбната перка е прибрана по тялото, а плавниците са жълти. Този цвят запазват докато влезе в размножителния период и тогава се оцветяват в оранжево. Главата й е удължена, а устата здрава, месеста и с два чифта мустаци. Черната мряна живее на стада. По нашите води бялата мряна се е превърнала в символ на риболова. Характерно за нея е, борбеността й, резкия начин…
Рибата позната като Черноморска пъстърва, както говори и наречието и обитава Черно море. Често е бъркана с останалите представителки на семейство пъстърви и конкретно с американска пъстърва и сивен. Поради редкият й улов, предизвиква голям интерес сред рибарите. Според начина на живот на пъстървата се определят и размерите й, краските и всичко около външността, затова е и трудно да се прецени, дори, когато тъкмо тя е уловена. Черноморска пъстърва ориентировъчно достига до 7-8 кг и 80-90 см. На гърба има мастна перка, има отрязан опашен плавник. Обитава каменисти дъна, в близост до брегове. Храни се с рибки и скариди, които са и идеална стръв за пъстървата. Размера и вида на черноморската пъстърва, както и на речната такава зависи много от алкалността на водите, от температурата и редица други фактори. Може да живее в много студени водоеми, но при рязка промяна дори е податлива на заболяване и смърт. Отглежда се в…
Познатата на всички в България риба шаран, приготвяна на големия празник на рибарите „Никулден“ е типичния представител от рода Шаранови или костни риби. Към семейството му се отнасят още скобар, каракуда и червеноперка. Шаранът, наричан още Cyprinus carpio е сладководна риба. Обитава езера, язовири, реки по нашите водоеми. На размери достига 1,20 м и тежи до 35 кг. Като е улавян екземпляр малко над този размер във Франция. Характерно за външността на шарана е широкото и сплескано в страни тяло, висок гръб и ъглови перки по гърба. Има едри люспи в сив, опушен цвят. Устата му е тясна, но с широк о разтваряне, има мустачки. Храни се с всички, в това число водорасли, планктон, бентосни организми, малки рибки поради неспособността да си осигуряват необходимото количество храна. Размножителния период на шарана започва през пролетта, а по нашите водоеми е разпространяван, както естествено, така и изкуствено. Предпочитан обект е на спортния риболов,…
Представител на семейство щуки се среща главно в Азия и Америка, но години наред остава в множество приказки, митове, легенди, разравяни от много народи. По нашите води се среща щука, с размери до 30 кг, но от миналото датират данни за гигантски екземпляри, с чудовищни големини. Така например останки на един от неповторимите такива са запазени и до днес в музей в Манхайм, Германия. Останките са с година на съществуване 1230. Предполага се, че е била заловена в 1497 г., а размерите му достигали 5,70 метра дължина и 140 кг. Предполага се, че старостта е довела до смъртта му. Характерно за външността на щуката е тяло с форма на стрела. На цвят, не може да се даде точно определение, като поради местообитанието мени постоянно краските. Нашите екземпляри са с ивична шарка, а за тези от Северна Европа типична е точковидната краска. Предимно в кафяво зелен или сиво зелен цвят са…
Страница 2 от 2

Вход